Data source: Expert Forum · About: Metodologie

3,193 rows

View and edit SQL

Suggested facets: An

Link rowid ▼ Tip venit An Suma Detalii Partid
1 Donatii 2006 83023.12 Donatii ADA
2 Venituri din contributii 2006 5430 Venituri din contributii ADA
3 Alte surse 2006 143812 Venituri din alte surse/alte venituri ADA
4 Total cotizații 2006 0 Cotizatii ADA
5 Donatii PF > 10 salarii 2006 33663.32 Donatii p. fizice peste 10 salarii ADA
6 Donatii PJ > 10 salarii 2006 3550.87 Donatii p juridice peste 10 salarii ADA
7 Donatii 2012 8382 Donatii ALAR
8 Dobânzi 2012 5 Dobânzi ALAR
9 Total cotizații 2016 2115333 Cotizatii ALDE
10 Donatii confidentiale 2016 31715 Donatii confidentiale ALDE
11 Împrumuturi < 100 salarii 2016 5000 Împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii minime ALDE
12 Chirie 2016 26076 Subînchirierea spaţiilor pentru organizarea birourilor parlamentare ALDE
13 Dobânzi 2016 80 Dobânzi ALDE
14 Total cotizații 2017 1373367.89 Cotizatii ALDE
15 Subînchierea spațiilor - art 26 2017 1343203 Subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare ALDE
16 Dobânzi 2017 7.3 Dobânzi ALDE
17 Chirie 2017 18696 Subinchirierea spatiilor aflate in patrimoniul propriu ALDE
18 Total cotizații 2018 2648862.72 Cotizatii ALDE
19 Donatii confidentiale 2018 36550 Donatii confidentiale ALDE
20 Subînchierea spațiilor - art 26 2018 38501.57 Subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare ALDE
21 Dobânzi 2018 1.05 Dobânzi ALDE
22 Alte venituri (total) 2018 38903.62   ALDE
23 Sconturi obţinute 2018 401 Sconturi obţinute ALDE
24 Total cotizații 2019 3970227 Cotizatii ALDE
25 Subînchierea spațiilor - art 26 2019 2734.68 Contract subînchiriere birou parlamentar deputat Pistru Eusebiu ALDE
26 Subînchierea spațiilor - art 26 2019 11000 Contract subînchiriere birou parlamentar deputat Avram Constantin ALDE
27 Subînchierea spațiilor - art 26 2019 2049.56 Contract subînchiriere birou parlamentar deputat Ioan Simioanca ALDE
28 Subînchierea spațiilor - art 26 2019 8607.65 Contract subînchiriere birou parlamentar deputat Ruse Mihai ALDE
29 Subînchierea spațiilor - art 26 2019 8040 Contract subînchiriere birou parlamentar senator Călin-Constantin-Anton Popescu Tăriceanu ALDE
30 Subînchierea spațiilor - art 26 2019 15237.98 Contract subînchiriere birou parlamentar deputat Cupa Ion ALDE
31 Alte venituri (total) 2019 49920.23 Subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare ALDE
32 Cotizatii > 10 salarii 2016 94780 Cotizatii peste 10 salarii ALDE
33 Donatii PF > 10 salarii 2016 708000 Donatii p. fizice peste 10 salarii ALDE
34 Donatii PJ > 10 salarii 2016 125000 Donatii p juridice peste 10 salarii ALDE
35 Cotizatii > 10 salarii 2017 77140 Cotizatii peste 10 salarii ALDE
36 Cotizatii > 10 salarii 2018 41500 Cotizatii peste 10 salarii ALDE
37 Donatii PF > 10 salarii 2018 23500 Donatii p. fizice peste 10 salarii ALDE
38 Cotizatii > 10 salarii 2019 163354 Cotizatii peste 10 salarii ALDE
39 Imprumuturi PF > 100 salarii 2019 1000000 Imprumuturi p fizice peste 100 salarii ALDE
40 Total cotizații 2014 4560 Cotizatii AMR
41 Total cotizații 2013 1420 Cotizatii AMR
42 Total cotizații 2012 510 Cotizatii AMR
43 Dobânzi 2012 43.16 Dobânzi AMR
44 Total cotizații 2015 11640 Cotizatii AMR
45 Total cotizații 2016 3615 Cotizatii AMR
46 Total cotizații 2019 16620 Cotizatii AMR
47 Total cotizații 2010 11065 Cotizatii CRLR
48 Total cotizații 2008 12117 Cotizatii CRLR
49 Total cotizații 2006 3000 Cotizatii CRLR
50 Total cotizații 2015 15422 Cotizatii CRLR
51 Total cotizații 2013 14269 Cotizatii CRLR
52 Total cotizații 2012 13570 Cotizatii CRLR
53 Total cotizații 2014 8759 Cotizatii CRLR
54 Total cotizații 2011 18369 Cotizatii CRLR
55 Total cotizații 2015 15422 Cotizatii CRLR
56 Total cotizații 2016 16718 Cotizatii CRLR
57 Total cotizații 2017 13187 Cotizatii CRLR
58 Total cotizații 2018 16729 Cotizatii CRLR
59 Total cotizații 2019 24901 Cotizatii CRLR
60 Total cotizații 2010 1039 Cotizatii FC
61 Total cotizații 2009 2135 Cotizatii FC
62 Total cotizații 2013 287481.5 Cotizatii FC
63 Total cotizații 2011 2670.23 Cotizatii FC
64 Total cotizații 2012 124360.45 Cotizatii FC
65 Donatii PF > 10 salarii 2009 24210 Donatii p. fizice peste 10 salarii FC
66 Donatii PF > 10 salarii 2012 811299 Donatii p. fizice peste 10 salarii FC
67 Donatii PJ > 10 salarii 2012 420230 Donatii p juridice peste 10 salarii FC
68 Donatii PF > 10 salarii 2013 10000 Donatii p. fizice peste 10 salarii FC
69 Donatii PJ > 10 salarii 2013 10000 Donatii p juridice peste 10 salarii FC
70 Total cotizații 2009 3949 Cotizatii FDGR
71 Donatii 2009 18336 Venituri din contribuţii băneşti FDGR
72 Total cotizații 2009 12640 Cotizatii FDGR
73 Total cotizații 2008 1391 Cotizatii FDGR
74 Donatii campanie 2008 16958 Donatii campanie FDGR
75 Donatii 2008 17497 Donatii FDGR
76 Dobânzi 2009 1159 Dobânzi FDGR
77 Dividende 2010 11665 Dividende FDGR
78 Activitati in parteneriat 2011 83510 Venituri din activitati in parteneriat FDGR
79 Transferuri de la organizaţia judeţeană 2012 5400 Transferuri de la organizaţia judeţeană FDGR
80 Alte surse 2013 15980 Venituri din alte surse/alte venituri FDGR
81 Venituri economice 2014 16304 Venituri economice FDGR
82 Venituri 2008 154757 Venituri FDGR
83 Total cotizații 2008 13200 Cotizatii FDGR
84 Total cotizații 2006 2982 Cotizatii FDGR
85 Total cotizații 2011 174 Cotizatii FDGR
86 Chirie 2011 6000 Chirii FDGR
87 Donatii 2011 20357 Donatii FDGR
88 Total cotizații 2016 3557 Cotizatii FDGR
89 Donatii 2016 93400 Donatii FDGR
90 Total cotizații 2016 17191 Cotizatii FDGR
91 Donatii persoane fizice/juridice 2016 6900 Donatii persoane fizice/juridice FDGR
92 Total cotizații 2016 50839 Cotizatii FDGR
93 Donatii persoane fizice/juridice 2016 77713 Donatii persoane fizice/juridice FDGR
94 Total cotizații 2016 7713 Cotizatii FDGR
95 Total cotizații 2016 60448 Cotizatii FDGR
96 Total cotizații 2016 27595 Cotizatii FDGR
97 Total cotizații 2014 3391 Cotizatii FDGR
98 Donatii 2014 20071 Donatii FDGR
99 Alte venituri 2014 350447 Alte venituri FDGR
100 Venituri 2014 40684 Venituri FDGR

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Venituri anuale din rapoarte de venituri și cheltuieli` (`Tip venit` TEXT, `An` INTEGER, `Suma` INTEGER, `Detalii` TEXT, `Partid` TEXT);